kuba10 - 2013-05-10 23:24:31

Każdy kraj może wykupić bazę treningową, która wpływa na sezonowy rozwój zawodnika.

1. Bardzo słaba baza - 500 tys. zł (Co sezon +1 więcej do skilli zawodników rozwijających się, bardzo szybki spadek skilli starszych zawodników -6)
2. Słaba baza - 1 mln zł (Co sezon +2 więcej do skilli, szybki spadek skilli starszych zawodników -5)
3. Przeciętna baza - 2,5 mln zł (Co sezon +3 więcej do skilli, przeciętny spadek skilli starszy zawodników -4)
4. Dobra baza - 5mln zł (Co sezon +4 więcej do skilli, mały spadek skilli starszych zawodników -3)
5. Bardzo dobra baza - 8mln zł (Co sezon +5 więcej do skilli, niemal niezauważalny spadek skilli starszych zawodników -2)

Spadek skilli mają zawodnicy powyżej 30 lat!!!

Wzór
Kadra:
Baza:

ceny szamb betonowych nasza strona internetowa koparka Złotów restauracja Komorniki wodomierz cena wrocław