kuba10 - 2013-01-30 20:03:26

Progres/ regres zawodnika, względem zajmowanego miejsca i skilla.
a) Skille zawodnika: 30-50
* miejsca 1-10 -> +4 skille, +6 forma dla P¦ oraz dużych imprez (dla PK +2 skille, +4 forma)
* miejsce 11-20 -> +3 skille, +5 forma (+1 skille, +3 forma)
* miejsce 21-30 -> +2 skille, +4 forma (0 skille, +2 forma)
* miejsce 31-40 -> +1 skille, +3 forma (0 skille, +1 forma)
* miejsce 41-50 -> 0 skille, +1 forma (-1 skille, 0 forma)
* brak kwalifikacji do konkursu -> -1 skille, -1 forma (-2 skille, -1 forma)
b) Skille zawodnika: 51-65
* miejsca 1-10 -> +3 skille, +5 forma dla P¦ oraz dużych imprez (dla PK +2 skille, +3 forma)
* miejsce 11-20 -> +2 skille, +4 forma (+1 skille, +2 forma)
* miejsce 21-30 -> +1 skille, +3 forma (0 skille, +1 forma)
* miejsce 31-40 -> 0 skille, +2 forma (-1 skille, 0 forma)
* miejsce 41-50 -> -1 skille, 0 forma (-2 skille, -1 forma)
* brak kwalifikacji do konkursu -> -2 skille, -2 forma (-3 skille, -2 forma)
c) Skille zawodnika: 66-80
* miejsca 1-10 -> +2 skille, +3 forma dla P¦ oraz dużych imprez (dla PK +1 skille, +2 forma)
* miejsce 11-20 -> +1 skille, +2 forma (0 skille, +1 forma)
* miejsce 21-30 -> 0 skille, +1 forma (-1 skille, 0 forma)
* miejsce 31-40 -> -1 skille, 0 forma (-2 skille, -1 forma)
* miejsce 41-50 -> -2 skille, -1 forma (-3 skille, -2 forma)
* brak kwalifikacji do konkursu -> -3 skille, -3 forma (-4 skille, -4 forma)
d) Skille zawodnika: 81-90
* miejsca 1-10 -> +1 skille, +2 forma dla P¦ oraz dużych imprez (dla PK +1 skille, +1 forma)
* miejsce 11-20 -> 0 skille, +1 forma (0 skille, 0 forma)
* miejsce 21-30 -> -1 skille, 0 forma (-1 skille, -1 forma)
* miejsce 31-40 -> -2 skille, -1 forma (-2 skille, -3 forma)
* miejsce 41-50 -> -3 skille, -2 forma (-3 skille, -4 forma)
* brak kwalifikacji do konkursu -> -4 skille, -4 forma (-4 skille, -6 forma)
e) Skille zawodnika: 91-100
* miejsca 1-5  ->  0 skille, +1 forma dla P¦ oraz dużych imprez (dla PK 0 skille, +1 forma)
* miejsca 6-10 -> 0 skille, 0 forma (0 skille, 0 forma)
* miejsce 11-20 -> -1 skille, -1 forma (-1 skille, -2 forma)
* miejsce 21-30 -> -2 skille, -2 forma (-2 skille, -3 forma)
* miejsce 31-40 -> -3 skille, -3 forma (-3 skille, -5 forma)
* miejsce 41-50 -> -4 skille, -5 forma (-4 skille, -6 forma)
* brak kwalifikacji do konkursu -> -5 skille, -6 forma (-6 skille, -8 forma)

odwiedź ten link Dźwirzyno wakacje materace hilding Angielski dla dzieci